Per 1-5-2022 uw producten in beheer bij VDZ

Van Lent en Partners Rotterdam - Hypotheken, Verzekeringen, Financiering, Administratieve Dienstverlening

Van Lent en Partners Rotterdam - Hypotheken, Verzekeringen, Financiering, Administratieve Dienstverlening

Klachtenprocedure

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

U heeft een klacht? Laat het ons weten!

Wij adviseren u de volgende procedure te volgen om een correcte afhandeling van uw klacht mogelijk te maken:

Maak eerst uw klacht kenbaar aan ons

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). 

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248 (10ct/min)
E-mail:
Internet: www.kifid.nl

Geld Lenen

geld lenen card van lent en partners

Adres en Contact

van Lent & Partners

Hoogstraat 37a

3011 PE Rotterdam

Tel: 0900 98 98

Registratie en Bank

AFM nummer: 12020578

KiFiD nummer: 300.014179

KvK nummer: 24490717

IBAN: NL82ABNA0484629611

Nieuwsvoorziening

Disclaimer

Facebook

Instagram